side-area-logo

Omgaan met Complex Gedrag

Opleiding

Praktijk

Projecten

Algemeen: 
Om professioneel en ontspannen te kunnen werken is het van belang dat zorgverleners theoretische kennis en praktische vaardigheden op doen met het doel om inzicht te verkrijgen in complex gedrag van anderen, zodat zij in staat zijn daarop professioneel en adequaat te handelen. Vooral de herkenbaarheid en het bespreken van eigen en andermans rol staat daarin centraal.

Iedereen heeft een persoonlijkheid. Persoonlijkheden kunnen bij mensen onderling sterk van elkaar verschillen. Je kan geconfronteerd worden met gedrag dat haaks staat op je eigen gedrag en waar je misschien grote moeite mee hebt.

Hoe ga je hier als zorgprofessional mee om?

Doel:
Bewust worden van het belang van Kennis en inzicht in je eigen en andermans gedrag. Het kan/zal jouw manier van omgaan met mensen met complex gedrag beïnvloeden.

Onderwerpen:

 • ADHD
 • Autistische stoornissen
 • Angststoornissen
 • Dementie
 • Obsessieve, compulsieve en verwante stoornissen
 • Psychotische stoornissen
 • Bipolaire stemmingsstoornissen
 • Burn–out
 • Depressieve stemmingsstoornissen
 • Dissociatieve stoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Slaap – waakstoornissen
 • Somatische symptomen stoornis & verwante stoornissen
 • Trauma en stress gerelateerde stoornissen
 • Verslaving
 • Voedings- en eetstoornissen
 • Overige (delier, delirium, automutilatie, postnatale depressie/psychose, PMS)

Bestemd voor:
Deze training is geschikt voor alle zorgprofessionals

Duur/aantal deelnemers scholing: 
8 uur/ Maximaal aantal deelnemers 10

Locatie:
Nader te bepalen

Accreditatie:
Geaccrediteerd bij V&VN: 6 punten

Aanmelden kan via:
service@oppstap.nl