side-area-logo

Voorbehouden handelingen

Opleiding

Praktijk

Projecten

Algemeen:
Voorbehouden handelingen zijn risicovolle, medische handelingen die alleen door bevoegde zorgverleners mogen worden uitgevoerd. In de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) staan de voorbehouden handelingen. En wie ze zelfstandig of in opdracht mag uitvoeren. Wie voorbehouden handelingen uitvoert moet dat deskundig en zorgvuldig doen. Ook moet hij door kennis en vaardigheid bekwaam zijn. Anders ontstaan onverantwoorde risico’s voor de gezondheid van de patiënt.

Doel:
De cursist is na de scholing bevoegd en bekwaam bevonden volgens geldende richtlijnen.

Bestemd voor: 
Onder cursisten vallen; Vig-ers, basisverpleegkundigen, ambulanceverpleegkundigen, anesthesieverpleegkundigen, IC-verpleegkundigen, CCU-verpleegkundigen en elke andere professional welke middels de wet BIG bevoegd en bekwaam wordt geacht in de uitvoering van deze handelingen.

Opzet Lesdag: 
De opzet van de scholing is theoretisch en praktisch. Voor praktisch aftoetsen zijn de voorbehouden/risicovolle handelingen via e-learning positief theoretisch afgetoetst.

Voorbehouden /risicovolle handelingen zijn variabel in te vullen.

Voorbehouden/risicovolle handelingen zijn onder andere:

  • Toedienen zuurstof
  • Inbrengen neus/maagsonde
  • Inbrengen CAD-mannen/ CAD-vrouwen
  • Inbrengen perifeer veneus infuus
  • Injecteren intra musculair/ subcutaan

Duur/aantal deelnemers scholing: 
4 uur/ Maximaal aantal deelnemers 4 (eventueel in 2 groepen van 4)

Locatie:
Nader te bepalen

Accreditatie:
Geaccrediteerd bij V&VN: 3 punten

Aanmelden kan via:
service@oppstap.nl