side-area-logo

Basic Teacher of Education Care & Welfare

Opleiding

Praktijk

Projecten

Algemeen:

De opleiding (Basic) Teacher of Education Care & Welfare, NLQF 5 is gebaseerd op het Nederlandse Kwalificatieraamwerk NLQF. Het betreft een Engelse benaming vanwege het feit dat het om een Europees Kwalificatieraamwerk gaat. De Basic Teacher of Education Care & Welfare betreft het NLQF-niveau 5. Voor meer informatie over de NLQF-niveaus, zie www.nlqf.nl 

De opleiding Basic Teacher of Education Care & Welfare richt zich op de hybride mbo docent, de aankomende docenten die zowel in de praktijk als in het onderwijs werken. Deze opleiding is ideaal voor opleiders en trainers die werken in een zorg- of welzijnsorganisatie. Ook is deze opleiding geschikt voor docenten die meer toekomstgericht willen opleiden, hun (vak)didactisch repertoire willen uitbreiden en/of zich verder willen verdiepen in de meest up-to-date informatie over de veranderende wereld van zorg en welzijn. 

De uitvoeringsverantwoordelijkheid van de Basic Teacher of Education Care & Welfare ligt op het gebied van begeleiden en coachen van de studenten zowel individueel als in groepen. Dit gebeurt vanuit het beroepsperspectief, het stimuleren van professioneel handelen en het op een vakdidactische wijze aanleren van vaardigheden (cognitief, sociaal-relationeel en psychomotorisch) 

Doel:

De opleiding is modulair opgezet en de modules kun je afzonderlijk van elkaar volgen en afronden. De opleiding is onderverdeeld in 6 modules: 

  • Pedagogiek en beroeps- vak didactiek
  • Beroeps- en vakinhoud 
  • Studentenbegeleiding & teamontwikkeling 
  • Organisatie & beleid 
  • Professionaliseren en ondernemen 
  • Onderzoeken & ontwerpen 

De modules 1 t/m 5 bestaan uit een theoretische deel van acht weken, onderverdeeld in vijf lesbijeenkomsten en drie bijeenkomsten waarin intervisie en studieloopbaanbegeleiding aan bod komt. Module 6 beslaat zeven lesbijeenkomsten. In de laatste lesbijeenkomst van elke module vindt een afsluiting plaats door middel van een toets, presentaties of een assessment. Betreffende het praktische deel van de opleiding is het noodzakelijk een werkplek te hebben, waarbij je minimaal één keer per week onderwijsactiviteiten kunt uitvoeren. Naast dit werkplekleren dien je per module 16 uur stage te lopen in een andere onderwijsorganisatie dan je werkplek. Het praktische deel van elke module wordt afgesloten door middel van een aantal praktijkexamenopdrachten. Indien je de module zowel theoretisch als praktisch met minimaal een voldoende afsluit ontvang je een certificaat en bij het afsluiten van alle modules het diploma Basic Teacher of Education Care & Welfare, NLQF 5 

Bestemd voor:  

De opleiding Basic Teacher of Education Care & Welfare, NLQF 5 is toegankelijk met een afgeronde mbo-opleiding in Zorg en Welzijn op niveau 4. Voor de verpleegkundigen geldt een BIG-registratie. Er gelden voor deze opleiding een aantal aanvullende toelatingsvoorwaarden, deze kun je vinden in de folder. 

Duur/aantal deelnemers scholing:
4 uur/ Maximaal aantal deelnemers 6

Duur:
De doorlooptijd van de opleiding is inclusief de vakanties 15 maanden.

Locatie:
Standerdmolen 10, 3995 AA Houten

Accreditatie:
NLQF 5

Voor meer informatie:
info@oppstap.nl of telefonisch 06-184 438 86