side-area-logo

Specialistisch werken voor Verpleegkundigen 

Opleiding

Praktijk

Projecten

Algemeen:

De zorgzwaarte en complexiteit van de patiënten neemt hand over hand toe. Heb jij als verpleegkundige je altijd al willen verdiepen in de complexiteit van de acuut zieke patiënt? of je vaardigheden in het klinisch redeneren bij de acuut zieke patiënten naar een volgend niveau willen tillen? Dan is de scholing Specialistisch Werken de volgende stap om dit te realiseren. 

Bij succesvolle afronding van deze scholing kun je als 2e deskundigheidsniveau ter ondersteuning worden ingezet op een specialistisch afdeling. Denk hierbij aan een Spoedeisende Hulp en Intensive Care. Tevens ben je beter instaat in je dagelijkse werkzaamheden de complexiteit van de patiënten op een algemene verpleegafdeling te interpreteren.  

Inhoud:

In de scholing specialistisch werken leer je antwoorden te vinden op jouw vraag naar meer kennis en inzicht over de acuut zieke patiënt. Door middel van de drie kernbegrippen observeren, analyseren en communiceren leer je klinisch redeneren rondom de zorgvraag van de patiënt. Je leert systematisch nadenken over klachten en ziekteverschijnselen. Ook krijg je doormiddel van studie kennis van de (basis) anatomie, fysiologie en pathologie van deze patiënt. Zo kun je klachten, symptomen en vitale functies herkennen en interpreteren. 

De onderwerpen van de scholingsdagen zijn: 

  • Respiratie 
  • Circulatie 
  • ABCDE Techniek 
  • Neurologie en klinisch redeneren 

De laatste lesdag vindt de theoretische en praktische toetsing van de geleerde stof plaats. 

Toelating:  

Jij bent in het bezit van een verpleegkundige diploma niveau 4 of 5 en werkzaam in een ziekenhuis in de algemene gezondheidszorg. 

Duur:
6 dagen

Locatie:
Nader te bepalen

Accreditatie:
NLQF / V&VN

Voor meer informatie:
service@oppstap.nl of telefonisch 06-184 438 86