side-area-logo

Profiel van OPPstap

Opleiding

Praktijk

Projecten

Onderscheidend

OPPstap is een onderwijsinstelling en onderwijskundig adviesbureau dat de vertaling maakt van persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze studenten naar organisatiedoelstellingen. Wij onderscheiden ons door een persoonlijke, krachtige en vooral resultaatgerichte aanpak die ons in staat stelt om slagvaardig en klantgericht te werken.

Daarbij nemen wij de wensen van onze studenten en ambities van onze opdrachtgevers als uitgangspunt. Wij combineren deze met onze ervaring en doelgerichtheid. Dit zorgt voor een betrokken, gedreven en flexibele samenwerking met korte lijnen en een hoog slagingspercentage van onze studenten. Trots zijn wij dan ook op onze vele studenten die met behulp van onze dienstverlening in staat zijn gebleken hun grenzen te verleggen. Voor zijn of haar persoonlijk ontwikkeling, voor het beroep wat hij of zij uitoefent en voor de cliënten van onze opdrachtgevers.

De opleidingen en trainingen kenmerken zich door

Image icon
Maatwerk
Een optimale afstemming op de behoeften van zorginstellingen en de studenten, die daar werken en opgeleid worden. We stellen prioriteiten ten aanzien van het curriculum en houden rekening met het feit, dat onze studenten volwassenen met werk- en levenservaring zijn. Meestal is hierdoor verkorting van de opleiding mogelijk, maar soms ook verlenging.
Image icon
Erkende diploma’s en certificaten
OPPstap Zorg en Welzijn is een erkende onderwijsinstelling (BRIN 30VM) en is toegelaten om door het Ministerie erkende diploma’s en certificaten te verstrekken, mits uiteraard binnen de kaders van de kwalificatiedossiers van SBB en de wettelijke kaders voor diplomering (Wet Educatie Beroepsonderwijs en de Wet BIG).
Image icon
Hoge slagingskans
Meer dan 75% van de studenten bij OPPstap behaalt het diploma. Dit komt door:

– een bindend studieadvies bij aanvang aan de hand van
een zorgvuldige intake
– kwalitatief hoogwaardig onderwijs
– nauwgezette studieloopbaanbegeleiding
– professionele praktijkbegeleiding door de zorginstelling
– kleine lesgroepen

Image icon
Kwaliteit
OPPstap legt als erkende onderwijsinstelling (BRIN 30VM) periodiek verantwoording af aan de Inspectie van het Onderwijs. De inspectierapporten alsook referenties zijn op aanvraag beschikbaar voor zorginstellingen.
Image icon
Praktijkgerichtheid
De beroepsopleiding staat centraal. De verbinding van de groepsdocent naar de praktijkbegeleiding is cruciaal voor de examinering in theorie en praktijk. OPPstap staat borg voor deze verbinding.
Image icon
Professionele docenten
OPPstap beschikt over meer dan 50 bevlogen en bevoegde docenten. Zij hebben zowel ervaring in het werkveld Zorg en Welzijn als in het onderwijs. Zij kunnen zo de verbinding maken tussen theorie en praktijk. Waar mogelijk kunnen we (gast-)docenten van zorginstellingen inzetten.
Image icon
Bereikbaarheid
Door gebruik te maken van een learning-platform zijn onze docenten altijd bereikbaar voor onze studenten en opleidingsfunctionarissen van de zorginstellingen. Ook is er een directe communicatielijn tussen de opdrachtgever en onze directie, coördinatoren en groepsdocenten.
Image icon
Opleiding op locatie
De meeste zorginstellingen beschikken over eigen vergaderruimtes en skills-labs. Studenten kunnen daar met hun collega’s in hun eigen omgeving opgeleid worden. Mocht dat niet het geval zijn, dan overleggen we met de opdrachtgever, hoe de accommodatie geregeld kan worden.
Image icon
Flexibiliteit
Onze opleidingen kunnen op elk gewenst moment van het jaar starten op elke gewenste locatie (mits geschikt) en op elke gewenste dag van de week.
Image icon
Projectmatige aanpak
Elke nieuwe opleidingsgroep zien wij als een uniek project met eigen kenmerken. Per project stellen we een projectplan op, waarin de wensen van de zorginstelling, het onderwijscurriculum, de projectplanning, de projectorganisatie en -communicatie, de kwaliteitsborging en de begroting zijn opgenomen. In nauw overleg met de zorginstelling.